Certifikáty

V roku 2015 prebehla v našej spoločnosti certifikácia nezávislou certifikačnou organizáciou ECM European Certification Service of Management Systems Ltd. Budapešť. Na základe akreditácie nám boli vydané medzinárodne uznávané certifikáty:

 • Systém manažérstva ISO 9001:2015
 • Kvalita zvárania 3834-2:2015
 • Zvárací certifikát závodu EN 1090-2:2018 EXC3
 • Certifikované technológie: protokoly WPQR: schvaľovanie postupov zvárania.
 • Certifikát o zhode vnútropodnikovej kontroly výroby (FPC)

Obhajoba certifikácie a audit spoločnosti prebieha každoročne pod dohľadom kvalifikovaného odborníka zo spoločnosti ECM.

Certifikát

ISO 9001

Certifikát

kvalita zvárania

Certifikát

zvárací certifikát závodu

Certifikát

Certifikát

o zhode vnútropodnikovej kontroly výroby

V  roku 2012 majiteľovi spoločnosti  Ing. Dušanovi  Gálovi boli po splnení požiadaviek a podmienok vydané certifikáty akreditovanými spoločnosťami a zaregistrované v SNAS :

Certifikát

Medzinárodný zváračský technológ v zmysle STN EN ISO 14731

Certifikát

Skúšanie vizuálnymi metódami VT stupeň 2 zmysle normy STN EN ISO 9712:2012 

Adresa
 • WELDER Slovakia, s.r.o.

 • Nádražná 201
  956 05 Radošina

 • IČO: 46167714
  DIČ: 2023266410
  IČ DPH:SK2023266410
Kontakty
Maloobchod / Predajňa
 • Predajňa KOVO
  Nádražná 201
  95605 Radošina

 • Vedúci predaja - +421 917 920 721