Certifikáty

V roku 2015 prebehla v našej spoločnosti certifikácia nezávislou certifikačnou organizáciou ECM European Certification Service of Management Systems Ltd. Budapešť. Na základe akreditácie nám boli vydané medzinárodne uznávané certifikáty:

  • Systém manažérstva ISO 9001:2015
  • Kvalita zvárania 3834-2:2015
  • Zvárací certifikát závodu EN 1090-2:2018 EXC3
  • Certifikované technológie: protokoly WPQR: schvaľovanie postupov zvárania.
  • Certifikát o zhode vnútropodnikovej kontroly výroby (FPC)

Obhajoba certifikácie a audit spoločnosti prebieha každoročne pod dohľadom kvalifikovaného odborníka zo spoločnosti ECM.

Certifikát

ISO 9001

Certifikát

kvalita zvárania

Certifikát

zvárací certifikát závodu

Certifikát

Certifikát

o zhode vnútropodnikovej kontroly výroby

V  roku 2012 majiteľovi spoločnosti  Ing. Dušanovi  Gálovi boli po splnení požiadaviek a podmienok vydané certifikáty akreditovanými spoločnosťami a zaregistrované v SNAS :

Certifikát

Medzinárodný zváračský technológ v zmysle STN EN ISO 14731

Certifikát

Skúšanie vizuálnymi metódami VT stupeň 2 zmysle normy STN EN ISO 9712:2012 

Adresa
  • WELDER Slovakia, s.r.o.

  • Nádražná 201
    956 05 Radošina

  • IČO: 46167714
    DIČ: 2023266410
    IČ DPH:SK2023266410
Kontakty
Maloobchod / Predajňa
  • Predajňa KOVO
    Nádražná 201
    95605 Radošina

  • Vedúci predaja - +421 917 920 721